TERMENE ȘI CONDIȚII

PREVEDERI GENERALE/ TERMENI GENERALI

SCHNEIDER VIOLETA PFA, persoană fizica autorizata cu sediul social în Str. Gura Leului, nr. 30, Oraș Voluntari înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.  F23/331/26-04-2022 cod de identificare fiscală 46011318 capital social subscris și vărsat 200LEI, telefon 0773382036, e-mail contact@sport-family.ro, numită în continuare SCHNEIDER VIOLETA PFA.

În calitate de autor/proprietar/administrator al domeniului www.sport-family.ro, denumit în continuare Site, SCHNEIDER VIOLETA PFA își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Politica de confidențialitate, Termenii și condițiile de folosire, fără o notificare prealabilă. Astfel, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Vă rugăm să citiți acești termeni și condiții cu atenție pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului. Utilizarea acestui site implică acceptarea tacită a termenilor și a condițiilor de utilizare prezentate mai jos, care reprezintă înțelegerea (contractul) dintre părți.

Produse și Servicii: orice bun și/sau prestație care urmează a fi furnizate de SCHNEIDER VIOLETA PFA Clientului ca urmare a încheierii Contractului.

Vizitator: orice persoană fizică ce are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de SCHNEIDER VIOLETA PFA, în baza prezenților Termeni și condiții sau a oricărui alt acord de utilizare existent între SCHNEIDER VIOLETA PFA și această persoană.

Utilizator: orice persoană fizică în vârstă de minimum 16 ani împliniți sau o persoană juridică, ce are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de SCHNEIDER VIOLETA PFA, în baza prezenților Termeni și condiții sau a oricărui alt acord de utilizare existent între SCHNEIDER VIOLETA PFA și această persoană și care și-a creat și utilizează un Cont pe Site.

Client: orice persoană fizică în vârstă de minimum 16 ani împliniți sau o persoană juridică, deținătoare a unui Cont în Site și care a efectuat cel puțin o Comandă în baza prezenților Termeni și condiții.

Cont: secțiune din Site accesibilă pe bază de înregistrare cu adresa e-mail și parola sau prin conectare folosind un cont Facebook ori Google, care permite Utilizatorului să transmită o Comandă sau sa acceseze alte Servicii. În cazul Clienților cu cel puțin o Comandă la activ, Contul conține informații despre istoricul interacțiunii cu Site-ul (Comenzi, facturi fiscale, Review-uri etc.).

Comandă: un document electronic, generat ca urmare a accesarii Site-ului de către un Client sau Utilizator, prin care Clientul sau Utilizatorul transmite SCHNEIDER VIOLETA PFA intenția de a achiziționa Produse și Servicii de pe Site.

Precomandă: opțiunea de achiziționare a unui Produs care urmează să fie lansat la o dată viitoare și care poate fi comandat înainte de respectiva dată, sub rezerva dreptului producătorului de a modifica fără nicio notificare prealabilă dată de lansare și prețul Produsului. Precomenzile se achită în același mod ca o Comandă, prin toate metodele de plată acceptate de SCHNEIDER VIOLETA PFA. Indiferent de metoda de plată aleasă de Client sau Utilizator la plasarea unei Precomenzi, este necesară o confirmare finală din partea SCHNEIDER VIOLETA PFA, prin orice mijloace de comunicare aflate la dispoziția sa, referitoare la condițiile de disponibilitate a Produsului (preț, intrare în stoc, condiții de livrare etc.).

Rezervare: blocarea de la vânzare pentru o perioadă de 48 (patruzeci și opt) de ore a unui produs aflat în stocul SCHNEIDER VIOLETA PFA, în urma unei operațiuni realizate pe Site de un Client sau Utilizator.

Contract: o Comandă confirmată de SCHNEIDER VIOLETA PFA,  este de acord să livreze Clientului anumite Produse și Servicii, iar Clientul este de acord să efectueze plata acestora.

Tranzacție: încasarea sau remiterea spre încasare a sumei rezultate din vanzarea unui Produs și/sau Serviciu, prin modalitățile de plată puse de SCHNEIDER VIOLETA PFA la dispoziția Clienților și Utilizatorilor.

Taxă Timbru Verde: valoarea exprimată în lei, platită de SCHNEIDER VIOLETA PFA către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

Newsletter: mijlocul de informare periodică, exclusiv în format electronic, asupra Produselor și Serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de SCHNEIDER VIOLETA PFA într-o anumită perioadă de timp.

Mesaj Tranzactional: mijloc de informare punctuală transmis prin mijloace electronice Clientului ce poate conține informații despre crearea Contului pe Site, resetarea parolei Contului, informații despre Comandă sau Precomandă, chestionar de satisfacție în urma unei cumpărături, solicitare de scriere a unui Review, alerte de preț etc.

Utilizare Abuzivă: utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și a legislației în vigoare, sau în oricare alt mod ce poate prejudicia SCHNEIDER VIOLETA PFA.

Review: o evaluare realizată de un deținător al unui Produs sau un beneficiar al unui Serviciu, efectuată pe baza experienței personale de utilizare și a analizării conformității Produsului sau Serviciului cu specificațiile menționate de producătorul sau furnizorul acestuia.

Notă: modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Client, Utilizator sau Vizitator față de un Produs sau Serviciu, prin acordarea unui calificativ reprezentat printr-un număr de stele cuprins între 1 (cel mai mic grad de satisfacție) și 5 (cel mai mare grad de satisfacție). Nota poate fi acordată numai după scrierea unui Review despre un Produs sau Serviciu și va fi întotdeauna asociată respectivului Review.

 1.1. Website-ul. Drepturi de autor

Conținutul site-ului www.sport-family.ro („Website-ul”) este proprietatea SCHNEIDER VIOLETA PFA, persoană fizica autorizata cu sediul social în Str. Gura Leului, nr. 30, Oraș Voluntari înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.  F23/331/26-04-2022 cod de identificare fiscală 46011318 capital social subscris și vărsat 200LEI, telefon 0773382036, e-mail contact@sport-family.ro, numită în continuare SCHNEIDER VIOLETA PFA.

SCHNEIDER VIOLETA PFA garantează utilizatorului acces limitat pe site-ul www.sport-family.ro, în interes personal (efectuarea de comenzi online sau informare) și nu îi conferă dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei SCHNEIDER VIOLETA PFA fără acordul prealabil scris al acesteia.

Bazele de date, programele, elemente de grafică, sunt proprietatea SCHNEIDER VIOLETA PFA, sau, după caz, a furnizorilor produselor oferite prin intermediul site-ului și este protejat de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Copierea, stocarea, modificarea parțială sau în întregime a site-ului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare privind protecția drepturilor de autor. În calitate de utilizator, dumneavoastră sunteți pe deplin acord cu cele mai sus menționate.

În cazul în care observați că SCHNEIDER VIOLETA PFA a adus atingere în vreo modalitate asupra drepturilor de autor, produsele recepționate sunt contrafacute sau încalcă drepturi la marcă, vă rugăm să ne comunicați acest lucru pe adresa de e-mail: contact@abis.ro. SCHNEIDER VIOLETA PFA va răspunde sesizării în maxim 2 zile lucrătoare.

 1.2. Utilizatorul Website-ului

Utilizatorul Website-ului este:

 • Persoana fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină;
 • Orice reprezentant al unei persoane juridice înmatriculate și funcționând în conformitate cu legile din România, acționând în numele și pe seama persoanei juridice;
 • Orice persoană fizică autorizată (PFA);

care accesează, comandă sau achiziționează Produse prin intermediul Website-ului, denumit pe parcursul acestor Termene și Condiții, “Client”.

 1.3. Comercializarea Produselor prin intermediul Website-ului

SCHNEIDER VIOLETA PFA este specializat în vânzarea, printre altele, a produselor ce fac parte din categoria articolelor sportive. SCHNEIDER VIOLETA PFA vinde Produse prin intermediul Website-ului.

Produsele și serviciile promovate și oferite spre vânzare pe Website vor fi denumite pe parcursul acestor Termene și Condiții „Produsele”.

 1.4. Aria de aplicare a Termenelor și Condițiilor

Termenele și Condițiile definesc condițiile de utilizare a Website-ului, în calitatea acestuia de platformă de cumpărături, precum și condițiile contractuale ce guvernează relația dintre SCHNEIDER VIOLETA PFA și Clienții săi care achiziționează Produse prin intermediul platformei www.sport-family.ro.

Prin acceptarea prezentelor Termene și Condițiilor, Clientul este de acord că:

1. În cazul în care Clientul este o persoană fizică, acționează în nume propriu și nu reprezintă nicio altă persoană, iar dacă este reprezentantul unei persoane juridice, acționează în limitele împuternicirii ce i-a fost acordate;

2. Clientul va furniza informații corecte și complete în vederea utilizării Website-ului;

3. Clientul nu va utiliza Website-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele, produsele sau serviciile furnizate de către SCHNEIDER VIOLETA PFA sau obținute prin intermediul Website-ului fără să obțină consimțământul expres, prealabil și scris al SCHNEIDER VIOLETA PFA. Această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Website în orice alt catalog, produs sau serviciu;

4. Clientul nu va utiliza Website-ul în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți Clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele SCHNEIDER VIOLETA PFA sau ale unor terțe persoane;

5. Clientul nu va utiliza Website-ul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termene și Condiții sau prin alte politici relevante.

 1.5. Acceptarea Termenelor și Condițiilor

Prin accesarea și utilizarea Website-ului, Clientul ia cunoștință de și acceptă prezentele Termenele și Condiții, precum și celelalte politici relevante pentru Website.

Pentru folosirea în bune condiții a Website-ului, Clientul are obligația de a citi cu atenție și de a respecta Termenele și Condițiile, precum și orice alte politici relevante ale Website-ului, așa cum acestea sunt afișate pe Website sau așa cum vor fi notificate Clientului la un anumit moment.

 1.6. Modificarea Termenelor și Condițiilor

SCHNEIDER VIOLETA PFA își rezervă dreptul de a modifica unilateral în orice moment Termenele și Condițiile, precum și orice alte politici relevante. Continuarea folosirii Website-ului în orice fel, inclusiv prin comandarea și achiziționarea de Produse, ulterior modificării Termenelor și Condițiilor reprezintă acceptul Clientului cu privire la modificările efectuate.  Termenele și Condițiile modificate vor fi aplicate oricărei comenzi/tranzacții începând cu ziua modificării acestora.

Ultima actualizare a prezentelor Termene și Condiții a fost efectuată în data de 24.06.2022.

Secțiunea aceasta de Termeni și Condiții reprezintă întregul acord dintre dumneavoastră și SCHNEIDER VIOLETA PFA pentru utilizarea acestui Site.

 1.7. Accesibilitatea Website-ului

Website-ul este accesibil clienților 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în afara cazurilor în care se efectuează operațiuni de mentenanță.

SCHNEIDER VIOLETA PFA își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la Website (integral sau parțial), în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor, prin mesaj afișat pe Website la momentul accesării.

SCHNEIDER VIOLETA PFA nu poate fi ținut răspunzător față de Client și/sau față de terțe persoane pentru lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a Website-ului. SCHNEIDER VIOLETA PFA nu poate fi ținuț răspunzător față de Client și/sau față de terțe persoane pentru erorile umane în urma cărora prețul unui produs a fost introdus greșit în magazinul online sport-family.ro, iar în această situație SCHNEIDER VIOLETA PFA nu se obligă de a furniza produsul respectiv la prețul greșit.

Fotografiile produselor afișate pe Website au un caracter informativ, pot conține accesorii neincluse în pachete, prețul și specificațiile pot fi modificate de către producător fără preaviz, precum pot exista erori de operare.

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

 2.1. Crearea unui Cont de către Client

Pentru efectuarea de cumpărături prin intermediul Website-ului, Clientul trebuie în prealabil să își creeze pe Website un cont („Contul”), după cum urmează:

1. Înainte de a finaliza comanda unui Produs disponibil pe Website;

În acest caz, dupa ce Clientul va adăuga în coșul de cumpărături un Produs și va accesa (în respectivul coș) butonul „VEZI COȘ”. În această situație, Clientul va completa formularul de creare a Contului furnizând următoarele informații: adresa de e-mail prin care dorește să poarte corespondența cu SCHNEIDER VIOLETA PFA, numele, prenumele, număr de telefon, și adresa; Clientului i se va solicita adresa de e-mail în baza căreia Clientului i se va crea automat un Cont de către sistemul Website-ului. Parola aferentă acestui Cont va fi una aleasă în mod aleatoriu de către Website.

SCHNEIDER VIOLETA PFA îi va confirma Clientului crearea Contului prin transmiterea către Client (la adresa de e-mail indicată de Client în vederea creării respectivului Cont) a unui e-mail în acest sens (în cadrul respectivului e-mail, SCHNEIDER VIOLETA PFA îi va comunica Clientului și un link prin care Clientul va putea schimba parola aleasă în mod aleatoriu de către Website). În cazul în care Clientul nu inserează adresa de e-mail, Contul nu va putea fi creat si, prin urmare, comanda nu va putea fi finalizată. În cazul în care Clientul insereaza adresa de e-mail, dar apoi Clientul nu finalizează comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate de Client nu vor fi stocate de SCHNEIDER VIOLETA PFA, iar contul creat va fi șters automat.

În cazul în care se finalizează comanda respectivă, Clientul are ulterior posibilitatea de a alege între a păstra Contul (acesta transformându-se într-un Cont în condițiile punctului a) de mai sus) sau a renunța la acest Cont.

Clientul este responsabil pentru menținerea confidențialității datelor Contului său, în special a parolei și a datelor bancare asociate acestuia. Aceste informații sunt necesare pentru gestionarea comenzilor și a relațiilor comerciale dintre SCHNEIDER VIOLETA PFA pe de o parte, si Client, pe de altă parte. În cazul pierderii sau uitării parolei, aceasta poate fi regenerată accesând căsuța „Contul meu” și introducând adresa de e-mail, urmând ca o parola să fie transmisă prin e-mail. Parola este strict confidențială.

Clientul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și a parolei și este responsabil pentru toate activitățile și conduita sa sau a oricărei alte persoane care acționează Produse prin intermediul Contului. Clientul este de acord să notifice SCHNEIDER VIOLETA PFA imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a Contului sau cu privire la orice suspiciune cu privire la o posibilă breșă de securitate. SCHNEIDER VIOLETA PFA sau reprezentanții nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a Contului, cu sau fără permisiunea Clientului. Clientul este răspunzător pentru orice pierderi cauzate SCHNEIDER VIOLETA PFA sau oricărei terțe părți ca urmare a utilizării Contului de către o altă persoană.

Parola nu va fi folosită pentru efectuarea de plăți online. Parola va fi folosită doar în scopul înregistrării Clientului și creării unui Cont în vederea efectuării comenzilor online prin intermediul Website-ului.

Clienții sunt obligați să furnizeze date adevărate, exacte și complete așa cum este indicat și în formularul de înregistrare și să reînnoiască, ori de câte ori este necesar, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete în orice moment.

În cazul furnizării de către Client a unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, SCHNEIDER VIOLETA PFA își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa Contul și de a refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a serviciilor Website-ului, fără nicio despăgubire față de Client.

Aceste condiții sunt necesar a fi îndeplinite și în cazul înregistrării participării Clienților la concursurile/promoțiile organizate și prezentate în cadrul Website-ului de către SCHNEIDER VIOLETA PFA, concursuri/promoții ce vor fi guvernate de regulamente distincte.

În cazul nerespectării de către Client a Termenelor și Condițiilor sau a oricăror altor politici relevante, SCHNEIDER VIOLETA PFA își rezerva dreptul de a dezactiva contul Clientului, fără nicio despăgubire și fără acordarea unui preaviz sau a vreunei alte formalități, după înștiințarea Clientului printr-un e-mail.

În caz de fraudă sau încălcarea oricăror legi aplicabile din partea Clientului, dezactivarea contului se va face fără preaviz, fără înștiințare, fără alte formalități și fără despăgubiri, SCHNEIDER VIOLETA PFA procedând exclusiv la informarea Clientului printr-un e-mail.

Clientul care dorește stergerea Contului său are posibilitatea să efectueze această acțiune accesand butonul „Șterge cont” din secțiunea „Contul meu” din cadrul Contului său. Contul nu poate fi dezactivat între momentul plasării unei comenzi și livrarea acelei comenzi.

 2.2. Caracteristicile produselor oferite spre comercializare

Pe Website-ul www.sport-family.ro se regăsesc Produse vândute de către SCHNEIDER VIOLETA PFA.

Produsele oferite spre vânzare sunt însoțite de o descriere a acestora, permițând Clientului sa ia cunoștință de informațiile esențiale cu privire la caracteristicile Produselor înainte de a finaliza o comandă.

Imaginile folosite pentru descrierea Produselor pe Website nu reprezintă o obligație contractuală din partea SCHNEIDER VIOLETA PFA, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Informațiile despre Produs afișate pe Website au doar scop informativ și nu sunt destinate să înlocuiască sfatul unor specialiști din diverse domenii.

 2.3. Disponibilitatea Produselor și valabilitatea ofertelor

Ofertele de Produse si prețurile afișate pe Website sunt valabile atâta timp cat sunt vizibile pe Website și în limita stocului disponibil.

Produsele și ofertele valabile vor fi semnalizate pe Website prin prezența butonului „Adăugă în coș”, în dreptul acestora. Simplul fapt de a adăuga în coș Produse nu reprezintă validarea automată a comenzii, existând posibilitatea ca între momentul adăugării Produsului în coș, și momentul validării Comenzii de către Client, Produsul/Produsele să devină indisponibile, SCHNEIDER VIOLETA PFA nefiind răspunzător pentru aceasta.

În cazul în care ulterior adăugării în coș a unui Produs, acesta devine indisponibil, Clientul va fi informat în mod corespunzător.

SCHNEIDER VIOLETA PFA poate să ofere Clientului opțiuni de Produse similare Produsului devenit indisponibil. Clientul poate să aleagă să adauge în coșul de cumpărături unul dintre Produsele similare prezentate de către SCHNEIDER VIOLETA PFA sau poate să refuze Produsele prezentate de către Universal & Family.

 2.4. Prețurile Produselor

Prețurile Produselor prezentate pe Website sunt exprimate în RON și au toate taxele incluse, cu excepția costurilor de transport. Costurile de transport vor fi aduse la cunoștința Clientului înainte de momentul finalizării comenzii.

Prețurile aplicabile sunt cele afișate pe Website în momentul validării comenzii de către Client. Preturile includ T.V.A., iar toate modificările legale survenite cu privire la cuantumul acestei taxe se vor reflecta în prețul Produselor prezente pe Website în momentul intrării în vigoare a actului normativ respectiv. Orice alte taxe suplimentare cu privire la anumite categorii de Produse vândute pe Website la un moment dat vor fi incluse în prețul acestora.

 2.5. Plasarea Comenzii și încheierea contractului de vânzare

În vederea efectuării și înregistrării unei comenzi, Clientul trebuie să urmeze instrucțiunile afișate pe Website în acest sens. În momentul dinaintea validării comenzii, Clientului i se va pune la dispoziție un recapitulativ al informațiilor legate de comandă (număr articole comandate, suma comenzii, tipul de livrare, precum și adresa selectată pentru livrarea la domiciliu), iar acesta se validează printr-un “click” pe butonul “CONTINUĂ”.

Comenzile nevalidate prin apăsarea butonului ”CONTINUĂ” nu vor fi onorate. Simplul fapt de a adăuga Produse în coșul de cumpărături nu echivalează cu validarea comenzii și nu creează nicio obligație pentru SCHNEIDER VIOLETA PFA de a proceda la livrarea Produselor.

Website-ul confirmă înregistrarea comenzii printr-un e-mail automat trimis către Client, prin intermediul căruia i se vor comunica următoarele informații:

 • Lista cu articolele comandate, prețurile Produselor, tipul de livrare, adresa pentru livrarea la domiciliu;
 • Cost de transport.

În acest caz, contractul de vânzare se va considera a fi încheiat la data primirii, de către Client, a confirmării înregistrării comenzii.

SCHNEIDER VIOLETA PFA poate solicita informații suplimentare despre comandă, inclusiv, dar fără limitare, cu privire la adresa și ora la care să fie livrată comanda, în cazul în care informațiile furnizate inițial de către Client nu sunt suficiente pentru onorarea comenzii. În acest caz, comanda va fi validată și contractul de vânzare va fi considerat încheiat doar la data primirii noilor informații solicitate. În cazul nefurnizării de către Client a informațiilor suplimentare solicitate, contractul de vânzare nu va fi considerat ca fiind valabil încheiat, SCHNEIDER VIOLETA PFA neavând obligația de a onora comanda respectivă.

Validarea comenzii nu garantează și livrarea tuturor Produselor din comanda plasată. În cazul în care anumite Produse din comanda devin indisponibile între momentul înregistrării comenzii și momentul transmiterii e-mail-ului de confirmare care reprezintă acceptarea comenzii, SCHNEIDER VIOLETA PFA va notifica Clientul în acest sens, solicitând validarea comenzii fără Produsele devenite indisponibile, prin transmiterea unui e-mail de confirmare a listei de Produse. În cazul nefurnizării de către Client a confirmării listei de Produse fără Produsele devenite indisponibile, contractul de vânzare cu privire la Produsele rămase în comandă și disponibile nu va fi considerat ca fiind valabil încheiat, SCHNEIDER VIOLETA PFA neavând obligația de a onora comanda respectivă.

Nu există o limită inferioară sau superioară de valoare a comenzilor ce pot fi plasate prin intermediul Website-ului. Cu toate acestea, în cazul în care Clientul alege să plătească în numerar valoarea totală a comenzii, respectiva valoare a comenzii nu va putea depăși plafoanele prevăzute în Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată sau în orice alt act normativ aplicabil care reglementează astfel de plafoane.

Clientul are posibilitatea de a urmări statusul comenzilor sale de pe Website accesând rubrica „Contul meu”. Istoricul tranzacțiilor efectuate între SCHNEIDER VIOLETA PFA pe de o parte, și Client, pe de altă parte, va putea fi consultat în orice moment pe Website în rubrica ”Contul meu”.

 2.6. Plata Produselor

Magazinul online SCHNEIDER VIOLETA PFA este destinat exclusiv livrării de produse către clienți persoane juridice, persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, numai la adrese de pe teritoriul României. În momentul livrării, o persoană cu vârsta de minim 18 ani, reprezentând persoana fizică sau juridică, va semna pentru toate produsele expediate.

Orice comandă va fi livrată în limita stocului disponibil, cu condiția ca aceasta să fi fost confirmată de către SCHNEIDER VIOLETA PFA. Termenul de livrare a produselor – în aproximativ 24 ore din momentul recepționării comenzii, prin curier, în zilele lucrătoare (în București) sau în 24-48 ore, prin rețeaua de distribuție Fan Courier curier Dpd (și în celelalte localități din țară). Stabilirea curierului cu care se expediaza fiecare comanda se face de catre SCHNEIDER VIOLETA PFA. În ziua de duminică nu se fac livrări. În anumite cazuri, în funcție de disponibilitatea produselor, timpul de livrare se poate prelungi cu acordul clientului.

Plata comenzilor realizate se poate efectua în următoarele modalități:

 • Plata în numerar – la livrare, în lei, la valoarea din momentul confirmării comenzii, către comisionarul care efectuează livrarea;
 • Plata online prin card bancar. Dacă optați pentru plata online cu cardul bancar, procesarea datelor de pe cardul dumneavoastră se face prin intermediul NETOPIA Payments, iar Universal & Family nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul pe care îl detineți.

Toate sumele plătite de un Client online cu cardul bancar pentru achiziția de Produse prin intermediul Website-ului vor fi virate de furnizorul de servicii de procesare de plăți în contul SCHNEIDER VIOLETA PFA.

Toate tranzacțiile bancare de pe Website vor fi efectuate într-o manieră securizată, procesatorul de plăți fiind garantul acestei securități din punctul de vedere al efectuării plăților online și se obligă să protejeze toate datele și informațiile personale ce au legătură cu modalitățile de plată online.

În cazul plăților online cu cardul pentru achiziția de Produse prin intermediul Website-ului:

 • Procesarea este efectuată de procesatorul de plăți, SCHNEIDER VIOLETA PFA neavând nicio responsabilitate în acest sens;
 • Suma de plată pentru comandă va fi retrasă de pe card în momentul validării plății de către procesatorul de plăți;
 • Termenul de livrare a Produsului comandat va începe să curgă de la momentul confirmarii platii efectuate online cu cardul.

Termenul în care banca emitentă a cardului deblochează/creditează suma în Contul Clientului nu poate fi estimat/controlat de către SCHNEIDER VIOLETA PFA și poate diferi de la o bancă la alta și de la o comandă la alta.

În cazul în care Clientul alege varianta plății la livrare (ramburs), plata se va face în momentul în care Produsele ajung la adresa de livrare.

În cazul în care Clientul plătește cu cardul, procesarea este făcută de operatorul de plăți.

Clientul garantează SCHNEIDER VIOLETA PFA că utilizarea mijlocului de plată ales nu încalcă nicio lege aplicabilă. SCHNEIDER VIOLETA PFA, își rezervă dreptul de a suspenda/anula orice comandă/livrare asupra căreia există suspiciuni cu privire la vreo acțiune ilegală sau frauduloasă privind modalitatea de plată.

SCHNEIDER VIOLETA PFA își rezervă dreptul de a suspenda/anula toate comenzile/livrările în cazul refuzului efectuării plății de către instituțiile financiar-bancare (în cazul în care Clientul a ales să efectueze plata Produselor online sau prin ordin de plată), fără nicio despăgubire sau notificare față de Client.

Toate informațiile introduse în vederea efectuării unei plăți online (numărul cadrului, parola, data validității cardului) nu vor fi stocate pe serverele SCHNEIDER VIOLETA PFA, ci vor fi procesate exclusiv de către unitățile bancare emitente ale cardurilor.

Bonul fiscal va fi eliberat pentru fiecare comandă în parte și va însoți Produsele livrate. Factura fiscală aferentă unei comenzi online va fi emisă în format electronic și va fi primită și va putea fi descărcată și tipărită după cel mult 4 zile de la primirea comenzii. Bonul fiscal și/sau factura va fi emisă de către vânzătorul Produselor.

În cazul în care un Produs comandat de către Client nu poate fi livrat de către SCHNEIDER VIOLETA PFA din motive independente de voința acestuia, SCHNEIDER VIOLETA PFA va informa Clientul în acest sens și va returna în contul Clientului contravaloarea produsului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt.

 2.7. Livrarea Produsului

Clientul are posibilitatea de a opta între următoarele metode de livrare a Produselor:

 • Livrare la adresa indicată de către Client în procesul efectuării comenzii, în termen de maxim 7 zile;

Clientul are obligația de a verifica corectitudinea informațiilor furnizate cu privire la adresa de livrare anterior validării comenzii (strada, numărul străzii, blocul/clădirea, numărul, etajul, codul interfonului, codul poștal). În cazul apariției unor erori la introducerea acestor informații, SCHNEIDER VIOLETA PFA nu va fi făcut responsabil pentru imposibilitatea livrării comenzii, livrarea cu întârziere a comenzii sau pentru orice alte consecințe.

Produsele vândute de SCHNEIDER VIOLETA PFA sunt livrate la adresa indicată de Client, pe teritoriul României, de către firmele de curierat contractate de SCHNEIDER VIOLETA PFA.

Livrarea comenzilor la adresa de livrare indicată de către Client este asigurată de către SCHNEIDER VIOLETA PFA, prin partenerii contractuali – prestatori de servicii de curierat – denumiți „Curieri”.

La solicitarea SCHNEIDER VIOLETA PFA, sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă este necesar, prin unul sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de comandă atribuit de către sistemul de vânzare.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționării comenzii în mod personal, comanda va fi livrată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier a numărului comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus. În cazul livrării la o locație aleasă de către Client, în situația în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această comandă.

Clientul sau persoana desemnată de acesta se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată. În caz contrar, Clientul va suporta costul de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului. Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către SCHNEIDER VIOLETA PFA la momentul predării Produselor comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul validării comenzii.

Clientul sau persoana desemnată se obligă să verifice livrarea, starea Produselor și să semneze documentul de livrare prezentat de către Curier la livrarea Produselor comandate, la care este anexat și bonul fiscal ce conține toate informațiile despre Produsele livrate (cum ar fi denumire Produs, cantitate, preț).

SCHNEIDER VIOLETA PFA se angajează să răspundă tuturor cererilor și reclamațiilor în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

În ipoteza în care data livrării nu va putea fi respectată, Clientul va fi imediat informat prin toate mijloacele puse la dispoziție de către Client, respectiv prin intermediul e-mail-ului sau SMS.

În caz de întârziere a livrării Produselor comandate, SCHNEIDER VIOLETA PFA recomandă Clientului să anunțe această întârziere contactând Serviciul Relații cu Clienții pentru a putea găsi soluția optimă în vederea livrării Produselor.

Pentru întârzieri la livrare mai mari de trei (3) zile lucrătoare, exceptând cazurile de forță majoră, astfel cum sunt definite în Termene și Condiții sau imposibilitatea funcționării Website-ului care nu a permis vizualizarea comenzii, Clientul este îndreptățit să ceară anularea comenzii printr-un e-mail transmis la adresa contact@sport-family.ro sau la numărul de telefon al Serviciului de Relații cu Clienții din sectiunea “Contact”.

 2.8. Dreptul de retragere

La recepționarea mărfii, Clientul trebuie să se asigure că Produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ așteptărilor sale. În caz contrar, Clientul poate să atenționeze serviciului Relații cu Clienții apelând numărul de telefon din sectiunea “Contact” sau prin e-mail la adresa contact@sport-family.ro sau prin Formularul din secțiunea “Contact” în cel mai scurt timp pentru a remedia situația creată în cel mai scurt timp posibil.

În cazul Produselor vândute de SCHNEIDER VIOLETA PFA:

a) Conform O.U.G. 34/2014, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile calendaristice pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale. Clientul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Produs în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de returnare a Produsului. Această opțiune nu este valabilă pentru Clienții care nu sunt consumatori (adică nu este valabilă pentru Clienții care sunt persoane juridice sau PFA).

b) Termenul de 14 zile calendaristice indicat la litera a) de mai sus începe să curgă de la:

 • Data în care Clientul intră în posesia fizică a comenzii – în cazul în care toate Produsele ce au făcut obiectul comenzii au fost livrate în același transport;
 • Data în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs – în cazul în care Clientul comandă printr-o singură comandă Produse multiple care vor fi livrate separat;
 • Data în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese – în cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi sau piese.

c) Returnarea Produselor se va realiza prin ridicarea de către curier a Produselor, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data la care a comunicat SCHNEIDER VIOLETA PFA că dorește să restituie produsele nealimentare, iar costurile de transport vor fi suportate de către Client.

d) In cazul în care Clientul decide să se retragă din Contract, acesta:

 • Va putea să apeleze Serviciul de Relații cu Clienții la numărul de telefon din secțiunea “Contact”.

e) În cazul în care Clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit Produsul pe care dorește să-l returneze.

f) În cazul în care Clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, se aplică următoarele reguli:

 • Dacă prețul Produsului a fost achitat de către Client, acestuia i se va rambursa respectivul preț în 14 zile de la data la care Clientul informează SCHNEIDER VIOLETA PFA asupra deciziei sale de retragere din Contract, cu condiția ca returul să fie permis de lege.
 • Rambursarea sumei se va efectua folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de Client pentru achitarea pretului Produsului respectiv, cu excepţia cazului în care Clientul este de acord cu o altă modalitate de plată.
 • Clientul nu va plăti niciun fel de comisioane în urma rambursării.

g) Suma plătită va fi rambusata după cum urmează:

  • Pentru Comenzile achitate online prin card bancar: prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
  • Pentru Comenzile achitate cu ordin de plată, plata la livrare: prin aceeași modalitate de plată sau, cu acordul prealabil și expres al Clientului, prin virament bancar, în contul indicat de către Client;

  h) Dacă sumele datorate Clientului se rambursează prin virarea acestora în contul Clientului, SCHNEIDER VIOLETA PFA va vira în contul Clientului, în plus față de sumele pentru produsul/produsele returnate, și suma de 4 lei menită a acoperi valoarea comisionului bancar de încasare perceput Clientului de către banca la care acesta din urmă are deschis contul. Suma de 4 lei indicată mai sus a fost calculată prin raportare la valoarea unui comision mediu aplicabil pe piață.

  i) SCHNEIDER VIOLETA PFA își rezervă dreptul de a amâna rambursarea sumei plătite până la primirea Produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate.

  j) În cazul în care Clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, singurele costuri suportate de Client sunt cheltuielile directe de returnare a Produsului.

  k) Rambursarea prețului Produsului se va face la prețul înscris pe documentul de vânzare (bonul fiscal sau factura fiscală, după caz) aferent Produsului returnat, indiferent de fluctuațiile de valoare ale acestuia.

  l) Potrivit prevederilor legale în vigoare, nu pot face obiectul dreptului de retragere:

  • Furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
  • Furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora rapid;
  • Furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
  • Furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

  m) Nu se acceptă returnarea Produselor asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice/electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.

  n) Produsele marcate în formularul de retur trebuie predate integral curierului, exact cum au fost bifate pe Website la solicitarea returului. Daca în coletul de retur se află produse diferite față de cele din formularul completat, după verificarea pachetului de către curier, preluarea va fi refuzată.

  o) Unele categorii de produse vândute de SCHNEIDER VIOLETA PFA au o politica de retur specifică, în conformitate cu cele menționate mai jos:

  • Pentru următoarele categorii de produse returul se acceptă doar dacă produsele sunt neutilizate și sigilate: produsele de bricolaj – baterii.

  p) În cazul returnării produselor, Clientul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Produsul returnat trebuie să fie însoțit de toate documentele cu care a fost livrat Produsul.

  q) În cazul returnării Produselor, Clientul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Produsul returnat trebuie să fie însotit de certificatul de garanție și de toate documentele împreună cu care a fost livrat Produsul.

  r) Produsele de pe Website pot prezenta uneori caracteristicile materialelor naturale utilizate la fabricarea lor. Aceste aspecte cum sunt cele de fibră, textură, culoare etc. nu pot fi considerate defecte sau deteriorări. De asemenea, SCHNEIDER VIOLETA PFA depune toate eforturile pentru a afișa corect caracteristicile Produselor, inclusiv culorile. Cu toate acestea, culorile pe care Clientul le vede depind de sistemul informatic de operare utilizat și SCHNEIDER VIOLETA PFA nu poate garanta faptul că respectivul sistem de operare afișează corect culorile.

  s) Ulterior verificării produsului returnat, contravaloarea acestuia va fi restituită. Costul transportului pentru retur (de la Client către SCHNEIDER VIOLETA PFA) va fi suportat de către Client în cazul în care motivul returului este determinat exclusiv de către Client. Termenul de soluționare a returului este de 14 zile de la data recepționării produsului de către SCHNEIDER VIOLETA PFA.

   2.9. Produse livrate greșit

  Dacă Clientului i s-a livrat alt Produs decât cel comandat sau dacă Clientului i s-a livrat un Produs pe care Clientul nu l-a comandat, Clientul este rugat să semnaleze cât mai curând acest lucru la Serviciul Relații cu Clienții pentru a returna Produsul și a fi înlocuit cu cel corect, dacă este cazul.

  Toate costurile de retur și transport al Produsului, precum și costurile aferente livrării Produsului comandat (daca este cazul) vor fi suportate de către SCHNEIDER VIOLETA PFA.

  SCHNEIDER VIOLETA PFA depune eforturi rezonabile de a livra Produsele cu livrare Specială în 2 zile lucrătoare de la data plasării comenzii, la o dată stabilită de comun acord între Client și SCHNEIDER VIOLETA PFA, în urma apelului telefonic de la Serviciul Relații cu Clienții în intervalul orar 9:00-17:00, de luni până vineri.

  GARANȚII

  Produsele comercializate de SCHNEIDER VIOLETA PFA nu sunt contrafăcute.

  SCHNEIDER VIOLETA PFA garantează integritatea produselor comandate de pe site pe timpul transportului, până în momentul livrării.

  Produsele de folosință îndelungată, indiferent de categoria din care fac parte, vor fi însoțite de certificat de garanție semnat și ștampilat pe care se va regăsi numărul de serie al articolului.

  În plus față de garanția legală de conformitate, de garanția comercială acordată de către SCHNEIDER VIOLETA PFA, este posibil ca unele Produse să beneficieze de garanție comercială acordată de către producător.

  Produsele de folosință îndelungată se află în ambalajul original, sigilat, al producătorului și sunt asigurate pe tot parcursul transportului, până la livrare.

  Pentru Produsele de folosință îndelungată ale căror colete prezintă deteriorări vizibile la primirea prin Curier, va recomandăm să refuzați recepția lor.

  Produsele vândute de SCHNEIDER VIOLETA PFA care prezintă defecte în perioada de garanție vor fi returnate prin curier, în baza certificatului Certificat de Garanție primit la livrare. Costurile pentru curier vor fi suportate de Client.

  Toate produsele comercializate pe site-ul www.sport-family.ro beneficiază de garanția legală de conformitate, care este de 24 luni în cazul produselor de folosință îndelungată.

  RELAȚIA CU CLIENȚII

  Pentru orice informații referitoare la Website sau la comenzi, precum și pentru orice nemulțumire legată de produsele sau serviciile oferite de SCHNEIDER VIOLETA PFA, clienții ne pot contacta folosind datele disponibile în secțiunea ”Contact”.

  Apelurile care fac referire la o comandă existentă (informații legate de livrarea unei comenzi, confirmarea unei plăți, schimbarea intervalului de livrare etc.) vor fi gestionate după următorul program: Luni-Vineri 9.00 – 16.00

  PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind Prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi folosite de SCHNEIDER VIOLETA PFA exclusiv în scopul declarat al site-ului. Astfel, datele din formularul de comandă vor fi folosite numai pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, promoții, buletinele informative periodice (doar în măsura în care sunteți de acord să primiți acest gen de informații) facturare și pentru livrarea comenzilor etc.

  Nu sunteți obligat să furnizați datele personale, însă refuzul face imposibilă prelucrarea comenzii și derularea livrării produselor. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către echipa SCHNEIDER VIOLETA PFA.

  Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale și să solicitați ștergerea datelor din baza noastră de date. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa către SCHNEIDER VIOLETA PFA cu o cerere scrisă, datată și semnată. SCHNEIDER VIOLETA PFA se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților săi. În cazul în care se va pune problema utilizării datelor dumneavoastră în scopul realizării unor campanii, vi se va cere acordul explicit.

  SCHNEIDER VIOLETA PFA nu trimite mesaje nesolicitate clienților săi. Orice mesaj periodic trimis conține datele noastre de identificare, precum și o procedură validă de renunțare la subscriere.

  SCHNEIDER VIOLETA PFA colectează, prin intermediul Website-ului date cu caracter personal ale Clientului. Clientul trebuie să consulte Politica de Confidențialitate aplicabilă Website-ului.

  Website-ul utilizează cookies. Clientul trebuie să consulte Politica privind Cookies aplicabilă Website-ului.

  PROPRIETATE INTELECTUALĂ

  Conținutul Website-ului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Website) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest Website sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale SCHNEIDER VIOLETA PFA, subsidiarilor și afiliaților, și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv ”Conținutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, publicate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă de către Client. Niciunul dintre elementele de pe Website nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop Conținutul, în tot sau în parte. Mărcile, logo-urile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe Website sunt Mărci aparținând SCHNEIDER VIOLETA PFA. Nimic de pe Website nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe Website.

  Clientul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturile de proprietate intelectuală ale SCHNEIDER VIOLETA PFA și va atrage exercitarea, de către aceștia a tuturor remediilor legale.

  SCHNEIDER VIOLETA PFA oferă Clientului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit mai sus, de pe Website, pentru uzul său personal. Clientului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sub-licențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al Website-ului. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Clientul nu poate accesa sau utiliza Website-ul în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Website-ul sau orice server sau rețea care stă la baza Website-ului, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul oricărei alte persoane sau entități de a utiliza Website-ul.

  ALTE PREVEDERI

  Website-ul poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica Termene și Condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, SCHNEIDER VIOLETA PFA nefiind răspunzător și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.

  Includerea acestor Link-uri sau trimiteri pe Website este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul Clientului, iar în alte cazuri în scop publicitar.

  SCHNEIDER VIOLETA PFA nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile de pe Website.

  Prin continuarea utilizării Website-ului, Clientul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate solicita SCHNEIDER VIOLETA PFA nu este răspunzător pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziției pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.

  DESPĂGUBIRI

  Clientul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuială, SCHNEIDER VIOLETA PFA și partenerii contractuali și funcționarii, directorii, angajații și afiliații acestora, inclusiv dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din:

  1. Încălcarea acestor Termene și Condiții de către Utilizator, sau a oricăror alte politici relevante, în special cele privind confidențialitatea;

  2. Utilizarea necorespunzătoare a Website-ului, de către Client;

  3. Nerespectarea sau încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unor terțe părți prin încălcarea clauzei – Proprietate Intelectuală – din acești Termene și Condiții.

  SCHNEIDER VIOLETA PFA va despăgubi Clientul pentru prejudiciul direct creat ca urmare a:

  1. Încălcării acestor Termene și Condiții;

  2. Acțiunilor culpabile săvârșite cu intenție sau neglijență gravă de către proprii angajați. În aceste două cazuri, se vor aplica prioritar remediile prevăzute de prezentele Termene și Condiții.

  FORȚA MAJORĂ

  Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare și stingere a obligațiilor SCHNEIDER VIOLETA PFA.

  Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din acești Termene și Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți anularea comenzii, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

  SCHNEIDER VIOLETA PFA nu poate fi tras la răspundere în aceste cazuri de forță majoră.

  RECLAMAȚII ȘI LITIGII

  Aceste Termene și Condiții sunt supuse legislației din România. În caz de apariție a unor dispute, Clientul va putea sa depună reclamații către Serviciul Relații cu Clienții pentru a ajunge la o soluționare amiabilă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente, conform legislației în vigoare.

  PRIN UTILIZAREA WEBSITE-ULUI VĂ EXPRIMAȚI ÎN MOD EXPRES ACORDUL CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE PREVEDERI ALE ACESTOR TERMENE ȘI CONDIȚII: PREVEDERI GENERALE, UTILIZAREA WEBSITE-ULUI, PROPRIETATE INTELECTUALĂ, ALTE PREVEDERI, DESPĂGUBIRI, RECLAMAȚII ȘI LITIGII.

  SECURITATE

  Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării datelor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online.

  Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lăcățel, a cărui poziționare variază în funcție de tipul de browser utilizat (ex.: în partea de jos a ferestrei, daca utilizați browser-ul Microsoft Internet Explorer sau în partea de sus a ferestrei, dacă utilizați browser-ul Google Chrome.

  Fiind de acord cu prezentul document “Termene si condiții” de utilizare a site-ului www.sport-family.ro, utilizatorii își asumă în totalitate eventualele riscuri.

  Meniu